Lilla Grönkulla genom tiderna

Historien om Lilla Grönkulla är baserad på historiskt material, muntlig tradition från trakten och en del artiklar från lokalpressen. Stort tack till Gert Schuld som ställt sitt material om huset till förfogande och Kerstin Jeppsson som hjälpt till med uppgifter runt sin morfar C.A Alm.


Kompletteringar och rättelser mottages tacksamt liksom allt historiskt material om huset.


Har även samlat lite mer historiskt material om området kring Lilla Grönkulla på ett par särskilda tema-sidor (se länkar):


1. Järnvägen Virserum-Hultsfred (smalspåret) som går nedanför huset.

2. Sjuksköterskornas stuga nere vid stranden.


Rötterna i Gårdveda Gård

Området runt Lilla Grönkulla var vid slutet av 1800-talet och 1900-talets början en del av ett stort gods med centrum och bas i Gårdveda Gård. Godset inkluderade på sin höjdpunkt en stor del av gårdarna runtomkring inklusive Grönkulla, Ljungby mfl. Godset skall ha omfattat över 1 000 ha.


Den gamla herrgården (eller “Slottet”, se bilden till vänster) på Gårdveda Gård brann ner 1902 efter en olycka med en tappad fotogenlampa. Grunden finns fortfarande kvar vid magasinet på Gårdveda gård.


Ägare till Gårdveda var August Asplund och han finns i Gårdvedas husförhörslängder för tiden 1896 - 1903 upptagen som handlande. Asplund flyttade efter branden tillfälligt in i den då nybyggda kontorsbyggnaden på gården och familjen bodde därefter på Botesgårds Säteri under perioden 1903 - 1913 under perioden fram till Lilla Grönkulla byggdes.


Fastigheten Lilla Grönkulla bildas genom en avsöndring från Grönkulla som fastställdes den 10 maj 1897. Arealen är då drygt 3 ha och fastigheten får beteckningen Grönkulla 1:3.


Fastigheten Grönkulla 1:2 på ca 1800 kvm bildades på samma sätt redan den 28 maj 1880 för att användas till “Grönkulla skolhusplan”.


Från 1910, Storgodsägare August Asplund.

Lilla Grönkulla byggdes 1910 som herrgård till Gårdveda gård. Det tog tre år att bygga huset eftersom man bara arbetade sommartid och bygget kostade enligt räkningen 1.200 kronor.


Enligt husförhörslängderna finns August Asplund och hans fru Emma Kristina på Grönkulla från 1913. Där står August som trävaruhandlare och också att han är född i Mörkö församling i Södermanland.


Bilderna från den här tiden visar ett relativt tidstypiskt herrgårdsliv med mycket tjänstefolk och aktivt socialt umgänge. Bilden till vänster kommer enligt uppgift från ett Folkpartimöte (eller snarare från någon av de historiska grenar som under perioden fram till 1934 föregick bildandet).


Runt Lilla Grönkulla fanns flera mindre hus. På fastigheten närmast upp längs vägen på höger sida fanns torpet “Göranslund” som på den tiden användes som tjänstebostad.


Från tiden när Lilla Grönkulla byggdes berättas i trakten en historia om en bror till Asplund som kommit hem från Amerika och sedan försvunnit spårlöst vilket givit upphov till de i trakten välkända spökryktena.


Det berättas att bröderna, när brodern skulle åka tillbaka till Amerika, tillsammans skall ha åkt en sista runda runt ägorna på vägen till järnvägsstationen och att Amerikabrodern inte setts till sedan dess. 


I en variant som stått i tidningen berättas att brodern mördats och ligger begravd under huset. Han skall ha försvunnit spårlöst ungefär samtidigt som order gavs om att sluta gräva vid 1/3 källare under Lilla Grönkulla.


Lite efterforskning runt den här historien visar att August Asplund innan han kom till Gårdveda Gård 1896 funits upptagen som handlande i Målillas husförhörslängder under Målilla Järnvägsstation 1890 - 1895. Han finns även upptagen i en inflyttningslängd från 1887 där han står som inflyttad från Oskarshamn. Där står även en annan Asplund alldeles ovanför, en apotekselev C. A. Asplund, även han inflyttad från Oskarshamn (en bror?).


Det finns även en födelsenotis i Mörkö församling på Per August Asplund som son till trädgårdsmästaren på Engelholms Slott August Asplund och Gustafa Andersson. När man letar efter syskon till August Asplund hittar man i 1858 års husförhörslängd tre syskon. Det är Christina Augusta (äldre syster), Emelie Charlotta (yngre syster) och Carl Victor Emil (yngre bror).


Det är väl därmed klarlagt att August Asplund faktiskt hade en bror och att det sannolikt är så att brodern som apotekselev också flyttat till Målilla 1887 från Oskarshamn. Vad som sedan hänt brodern vet vi ännu inte.


August Asplund driver Grönkulla och troligen flera andra gårdar runt omkring inklusive Gårdveda och Ljungby vidare. Den 17 december 1917 gör han en så kallad “ägarstyckning” av fastigheten Grönkulla 1 (om ett 1/4 mantal). Här skapas huvuddelen av den nuvarande fastighetsindelningen. De tidigare gjorda avstyckningarna av Lilla Grönkulla (1:3) från 1887 och Grönkulla skolhusplan (1:2) från 1880 nämns och bekräftas här också.


Den 25 januari 1924 dör August Asplund. Han valde att bli begravd på kyrkogården i Järeda, nära sina älskade andjaktmarker uppe runt sjön.

Hans och hustrun, “Madame” Emmy Kristina Asplunds (född Ljungström) gravsten står fortfarande kvar där. P. A. Asplund står för Per August som var Asplunds dopnamn.


I ett testamante daterat 7 november 1930 utses Häradsdomaren Karl Olsson  att efter Emmy Asplunds död ta hand om Grönkulla mfl fastigheter för att sälja på offentlig auktion. Utnämningen av Karl Olsson är bekräftad i domstolen (Aspelanda Härad) den 18 november 1930.


Emmy Asplund dör den sista december 1934 och därefter säljs fastigheten Lilla Grönkulla med ett köpebrev daterat 22 mars 1935.


1935-37, Walfrid Sandvall

Nästa ägare av Lilla Grönkulla blev Walfrid Sandvall och hans hustru Selma.

De köpte inte hela Lilla Grönkulla (då Grönkulla 1:3) utan enbart huset och det närmaste området runt huset, ca 9000 kvm, styckades av och fastigheten Grönkulla 1:15 bildades i sin nuvarande form. Han köpte samtidigt även fastigheterna Botesgård 1:5 och Grönkulla 1:9.


Om Walfrid Sandvall har vi annars bara hört att han skall ha skjutit vilt omkring sig för att skrämma bort eventuella besökare eller spöken. Han nämns även som Sjökapten Sandvall men det är obekräftat.


1937-41, Fabrikör C.A. Alm med familj

År 1937 övertogs fastigheten av fabrikören C.A. Alm från Målilla.


Carl August Alm var född i Enerum, Vena 1872 och kom 1892 till Gårdveda Gård som gårdssmed (mästare). Han tog efter rekryten värvning som Husar i Smålands husarregemente för Gårdveda gårds rusthåll 1894-98 och var från 1896 skriven på Botesgård.


Efter en period på Hultsfreds gamla snickerifabrik och Målilla träförädling startade han Målilla Mekaniska Verkstad 1907. Med sitt brinnande motorintresse och små medel etablerade han där en mycket framgångsrik tillverkning av förbränningsmotorer.


C. A, Alm och hans hustru Emma bodde under den här perioden i ett hus inne i Målilla i närheten av verkstaden. Det huset var 1911 det första i Målilla som fick elektricitet via en gemensam likströmsgenerator ihop med verkstaden. Paret fick under perioden 1898-1911 sju barn varav fyra söner kom att vara mycket aktiva i familjeföretagets utveckling.


Firman expanderade och år 1931 köptes det anrika och större Bruzaholms Bruk. C.A.Alm övertog själv driften för detta och flyttade med sin familj till Bruzaholm.  Ansvariga för verksamheten i Målilla blev sönerna Erik och Axel.  År 1937 ombildades både firman i Målilla och Bruzaholms Bruk till aktiebolag.


C.A Alm blir 1937 ägare av Grönkulla gård “om 1/2 mantal” som då inkluderar Lilla Grönkulla.


Han moderniserar direkt Lilla Grönkulla vad gäller värme, vatten och avlopp. C.A Alm lät installera centralvärme i huset som dessförinnan värmts enbart med kakelugnar. Han installerade även den stora fina vedpanna av årgång 1936 från Bruzaholms Bruk som fortfarande finns kvar i källaren och fungerar utmärkt att värma hela huset med.


År 1939 dör hustrun Emma och C.A. Alm drar sig tillbaka från det krävande industrilivet. Han flyttar då tillbaka från Bruzaholm till Lilla Grönkulla för att enbart ägna sig åt skötseln av sina gårdar och odla sitt intresse för jakt och fiske.


Efter några år tar sonen och ingenjören Erik Alm över Lilla Grönkulla under en period medan han bygger sitt hus på Doktorsvägen i Målilla. Om Erik går det historier att han på samma sätt som sjökapten Sandvall skall ha suttit med hagelbössan laddad.


Familjen Alm sålde sedan Lilla Grönkulla i oktober 1941 men behöll några kringliggande fastigheter, inklusive Botesgård 1:5 (marken till gamla torpet Göranslund) och Grönkulla 1:16 med “Badboden” nere vid stranden.


Målilla Mekaniska Verkstad (CALMO) ligger nu inom det område som Målilla-Gårdveda Hembyggdsförening förvaltar och de sista motorerna finns på Motormuseum där. Föreningen arrangerar varje år i början av augusti det välbesökta Motorns Dag i C.A Alms anda.


Det finns en släktbok “Familjen C. A. Alm, Släktbok i ord och bild” skriven av Kerstin Botesgård Jeppsson som är dotter till C.A Alms dotter Greta Botesgård f Alm. Boken skildrar Carl August och Emma Alms anor och ättlingar hela tolv generationer bakåt i släkten.


1941-45, Kapten S. H. E. Lagergren.

Under perioden 1 oktober 1941 till 28 mars 1945 äger en S. H. E. Lagergren Lilla Grönkulla.


1945-84, Lärarfamiljen Liw.

Huset såldes på nytt och ägare blev folkskollärare John Erhard Liw från Flaten. Köpeskillingen var 24.000 kronor och huset var 1945 brandförsäkrat för 35.000 kronor.  


Erhard Liw var född 1900 och skall ha haft ett stort intresse för rymden och stjärnorna.


År 1956 köper Erhard till grannfastigheten Botesgård 1:5, där en gång det gamla torpet Göranslund låg, från familjen Alm.


När maken avled 1971 blev änkan Karin ensam kvar i huset. Hon levde länge kvar och var på slutet en äldre dam med vitt hår och oftast svarta kläder. I den stora salongen hade hon enbart en flygel. Ända fram till slutet hade hon inget rinnande vatten inne i huset utan hon hämtade allt sitt vatten i brunnen nere i trädgården.


Det var under den perioden när Karin länge levde ensam kvar i huset och under tiden efteråt när det stod tomt som huset fick sitt allmänna rykte som “spökhus” här i trakten. Huset låg väldigt förfallet, som ett riktigt klassiskt “kråkslott”, bakom en stor förvuxen granhäck. Många personer smög under den tiden omkring här ute för att få en skymt av spöket.


Om spöket var Karin i sitt vita hår och svarta kläder eller verkligen fanns vet ingen. Klart är dock att huset användes av traktens ungdomar som spännande utflyktsmål. Medvetet arrangerade spökerier av typen skor som flyttas med fiskelina och annat för att skrämma tjejerna i gänget in i famnen på de tuffa (eller smarta) killarna var dock standard.


Även från den här tiden finns en historia som spätt på spökryktena. Karin Liw skall en period ha haft besök av en vän från Amerika som efter en tid dog. Här skall det dock finnas en polisutredning som tydligt avfärdar alla spekulationer och visar på en naturlig död.


1984-89, Ingemar Olsson.

När Karin Liw avled i september 1984 ärvde Ingemar Olsson Lilla Grönkulla och dessutom de kringliggande fastigheterna Grönkulla 1:9, Botesgård 1:5 och Botesgård 1:9.


Ingemar var äldste son till Karins då nyligen avlidna svägerska Hedwig Olsson och hennes man Elis Olsson. Familjen kom från Värmland. Elis skall ha varit född 1878 på det stora godset Sunnerstaholm. Han var, trots ett svårt handikapp från polio som gjorde att han satt i rullstol, en mycket framgångsrik affärsman och drev Elis Olssons Maskinaffär.


Sonen Ingemar föddes tidigt, redan när Hedwig var 18 år, och hade även han polio. Trots en tuff start blev även Ingemar en framgångsrik affärsman som under många år levde och arbetade i Brasilien innan han vid hemkomsten bosatte sig i Norrköping. 


Ingemar hade stor känsla för området runt Lilla Grönkulla och hade redan i september 1982 köpt fritidsfastigheten Grönkulla 1:16 nere vid Melsjön av familjen Alm. Där fanns ett mindre fritidshus precis nere i strandkanten, den sk “badboden”, och ett litet förråd.


Ingemar kände dock snabbt att han inte riktigt orkade med att ta hand om det svårt förfallna Lilla Grönkulla på rätt sätt och försökte hitta en köpare.


Under 1988 såldes Lilla Grönkulla först tlll Jerzy Kasprzcyk med rötter i Polen som ville använda det för att göra film. Efter att han haft tillgång till huset under sommaren backades sedan affären helt vid det planerade tillträdet i oktober.


Under 1988 beslutade också vägverket att bygga ut landsvägen med en ny sträckning förbi Grönkulla. I samband med det  löste man in och rev torpet som stod mitt i vägen nedanför Lilla Grönkulla på fastigheten Grönkulla 1:3.


Ingemar sålde sedan Lilla Grönkulla till Gerd Schuld och Laila Nilsson med tillträde den 21 april 1989. De övriga tomterna behöll familjen ända fram till 2013 när Ingemars dotter Carina Ohlsson Melin valde att sälja till oss här på Lilla Grönkulla.

  

1989-97, Gert Schuld.

Gert Schuld och Laila Nilsson övertog huset för 270.000 kronor på våren 1989 och inledde ett väldigt omfattande räddnings- och renoveringsarbete. Huset var då i uruselt skick och krävde mycket arbete att återställa.


Gert som är tysk keramikkonstnär försökte med begränsade resurser och hårt eget arbete renovera huset i en stil relativt nära det gamla originalet. Renovering invändigt gjordes för att ta fram ytor och rymd. Det fina furuarbetet på väggar och tak på övervåningen har gjorts under den här perioden. Badrummet på övervåningen byggdes och kläddes med marmor. Det var även då badrumsfönstret på framsidan tillkom.


Huvudentrén flyttades till sin nuvarande centrala placering och en mindre toalett gjordes i ordning direkt innanför till vänster där den ursprungliga entrén var placerad. Trappen på framsidan byggdes i ölandssten. Under den här tiden installerades även den djupborrade brunnen till färskvattnet,


Att lägga nytt plåttak var dock inte aktuellt ekonomiskt utan Gert beslutade sig för att ge sig på mastodontutmaningen att lägga ett klassiskt “sticketak” av trä av den typ som ofta finns på gamla kyrkor. Till det gick det åt omkring 5.000 takplattor och ca 35.000 spik. Allt trä i taket hade vuxit på fastigheten och Gert fällde och hyvlade virket själv.


Under en period runt 1993-94 drev Gert och hans familj ett Spökcafé i huset. Han hade även planer på att tillsammans med smalspårsföreningen bygga och öppna en “Grönkulla Station” som turistattraktion vid järnvägen nedanför huset.


Bilder på huset från den här tiden har jag lånat av Gert och scannat in.


Gert bor fortfarande idag kvar i trakten som konstnär. Hans konst finns beskriven på www.skallagrim.se.


1997-2007, Familjen Pandikow.

Familjen Pandikow med rötter i Tyskland köpte huset i oktober 1997 för 1.350.000 kronor. Under sin tid här fick Asmus och Kartinka tre döttrar som trivdes utmärkt med att växa upp på Lilla Grönkulla. Salongen användes under den här tiden till en relativt avancerad musikstudio.


Även familjen Pandikow renoverade en hel del på Lilla Grönkulla, dock nu med tydligt mer modern inriktning och mindre försök att bevara det gamla.

Huset fick nya ytskikt både utvändigt och invändigt.  Mycket av det gamla mörkare träet och teglet togs bort eller målades om/över i ljusare färger.


År 1998 fick huset nya ytskikt invändigt (gips) och tapetserades om. Ett modernt kök installerades och badrummet renoverades om. Oljepanna och tank installerades och huset ställdes om till att huvudsakligen värmas med olja även om den gamla vedpannan behölls som alternativ.


Fasaden blästrades och putsen renoverades år 2001. Det stora trädäcket mot sjösidan på 110 m2 tillkom 2002 då även tvättstugan i tornrummet renoverades efter en vattenskada. Trädäcket på framsidan på runt 40 m2 byggdes 2004.


Familjen sålde huset sommaren 2007. Man flyttade, efter en sejour utomlands, till sin nybyggda villa utanför Stockholm under 2008.


2007-, Klas Liljegren.

Sedan juli 2007 är Lilla Grönkulla familjeställe och rot i Småland åt Klas Liljegren. När huset köptes levde och arbetade Klas sedan många år nere i Berlin där han då var VD på Vattenfalls tyska försäljningsbolag.


Klas mamma Elisabeth Numé flyttade in från Alvesta för att hjälpa till att ta det stora ansvaret som förvaltare och hon bodde sedan permanent på Lilla Grönkulla ända fram till sommaren 2018.


Under 2007 ordnades ordentlig utomhusbelysning på planen framför huset och ett helt nytt värme- och elsystem installerades i garaget. Inne i huset byggdes ett nytt stort sovrum på andra våningen och värmesystemet uppdaterades med moderna termostater i alla rum. En del mindre reparationsarbete av fönster och dörrar gjordes också.


2008


Under sommaren 2008 gjordes det stora projektet att äntligen lägga nytt plåttak på Lilla Grönkulla. Taket gjordes av Järnforsens Plåt AB i gammal traditionell stil med fotränna och skivtäckning med tvåmetersplåtar. Skickligt hantverksarbete med väldigt snyggt slutresultat.  Huset fick även mer ljus och utsikt mot sjön genom att vi passat på att på baksidan öppna upp och förbereda för två franska balkonger på takvåningen.


Utomhus gjordes 2008 även den alldeles för länge uppskjutna röjningen/gallringen av skogen, både uppe runt huset och nere vid gäststugan/badplatsen.


2009


Våren 2009 sker en stor uppryckning av trädgården där Elisabeths nye man Ove Lord har en mycket aktiv roll. Flera äldre skadade träd fälls vilket gör trädgården betydligt ljusare (tyvärr tvingades vi ta ner även den riktigt gamla stora björken med trädkojan eftersom den var alldeles murken). De gamla äppelträden beskärs, hela trädgården röjs upp och nya växter planteras. Även den gamla pumpen dras igång.


Den stora altanen mot sjön görs i ordning för första gången sedan den byggdes 2002.  Den gamla grillplatsen på baksidan ansluts till trädäcket med en ny trappa och röjs upp.


Under sommaren 2009  renoveras och målas de gamla klassiska fönstren efter flera år av eftersatt underhåll. Lyckligtvis var fönstren trots det mycket dåliga yttre skicket fortfarande helt friska i trät och kunde räddas. Även tornet och vindskivorna målas liksom dubbelgaraget och de av solen hårt ansatta fönstren på gäststugan. Plåttaket på garaget skrapas, rostskyddas och målas sen i samma mörkgrå färg som det nya taket på huset.


Inomhus restaureras 2009 den stora hallen tillbaka till gammal klassisk stil. Träpanelen återställs till naturträ (var en period gulmålad!). Den ursprungliga solida ektrappan från hallen upp till andra våningen, som vi hade tur att hitta uppe bland bråten på vinden till garaget, renoveras och sätts tillbaka.


Den “vita salongen” renoveras under hösten och blir husets sällskapsrum.

På takvåningen görs de nya franska balkongerna färdiga med nya dörrar och smidesräcken. Innanför, i det inre rummet, görs ett lekrum/gästrum i ordning. Pannrummet nere i källaren brandsäkras och det riskabla gamla expansionskärlet på vinden byggs bort.


Den 1 december 2009 köps skogsfastigheterna (Hultsfred) Grönkulla 1:3 och Ljungby 1:47 till och adderar ca 8 ha varav ca 6,5 ha produktiv skog. Lilla Grönkulla blir därmed återigen formellt ett lantbruk.


2010 - Lilla Grönkulla 100 år!


I januari 2010 blir äntligen, efter nästan ett helt års arbete, biblioteket klart.

Lilla Grönkulla har därmed fått ett riktigt klassiskt bibliotek med väggfasta solida ekbokhyllor.


Under våren fortsätter uppryckningen i trädgården. Den stora altanen på baksidan görs i ordning och möbleras upp med nya möbler. Det kommer dit både en ordentlig matgrupp och en mindre “lounge”. Den gamla grillplatsen på baksidan görs färdig med nytt bord och nya sittbänkar plus en ordentligt stor träkolsgrill.


Under våren monterar Järnforsens Plåt även upp de gamla utsmyckningarna till gavelspetsarna i original från 1910. De är gjorda i smide och det finns en möjlighet att de mycket fina smidesarbetena är gjorda av den berömda C. A. Alm själv under hans tid som smed på Gårdveda Gård i början av 1900-talet. Det stämmer tidsmässigt någorlunda och det är verkligen ett väldigt kvalificerat smidesarbete...


Som ett led i 100-årsfirandet arrangerades för första gången släktfesten “Gustav Dagen” den 6 juni. Det blev mycket stor uppslutning med hela 45 deltagare i hela åldersspannet från10 månader till 90 år som alla på något sätt är släkt med Klas farfar Gustav Liljegren och hans fru Nanna. Gustavs och Nannas dotter Ingrid (”Ninni”) är med på festen 86 år gammal.


Det firades också en 100-årsfest den 7 augusti med grillfest på terassen för grannar och vänner, runt 35 personer deltog.


December 2010 går sedan till historien som den kallaste på minst 110 år med massor av snö och kyla. Under julhelgen frös vattenledningen från brunnen ett par gånger i den starka kylan och den har nu försetts med värmekabel. Vintern 2011 var verkligen en klassisk vargavinter med massor av snö.


2011


Senvintern 2011 var det äntligen dags för den välbehövliga gallringen av skogen. Vi passade även på att ta ner en hel del fullvuxna träd uppe runt huset och runt ledningarna för att slippa stormskador.


I början av maj gjordes stora markarbeten i trädgården. Massor av stora stubbar och stenar revs upp och kördes bort. Hela gårdsplanen framför huset grusades om med ordentligt underarbete och med fin natursten som ytskikt.  Vi gjorde även en helt ny finish i trädgården, bland annat genom att lägga ny jord på stora delar av gräsmattorna. Vägen gjordes dessutom i ordning ordentligt. Arbetet avrundades i juni med att dika ur marken nere vid sjön och packa ihop den urgamla rishögen som legat nere vid järnvägen.


Efter det grundliga underarbetet utvecklas trädgården under sommaren 2011 vidare och blir nu verkligen kanonfin. Arbetet nere på “kolonin” (nere längs vägen) går också vidare och det växer sakta fram en fin fruktträdgård. Nere vid vägen planterades gran för att på lång sikt skärma av trafiken lite. Vi gjorde även sent på hösten markarbeten nere på “kolonin” så att det skall gå att sköta den med gräsklipparen istället för röjsågen.


Lilla Grönkulla fick även under 2011 lite uppmärksamhet med en artikel i Nya Tidningen.


2012


Projektet runt boken “Gods och Gårdar i Kalmar län” valde att ta med huset i sin nya utgåva 2012 trots att fastigheten som själva huset står på formellt är för liten. Tillsammans med skogsmarken bedömdes dock Lilla Grönkulla med sina 11,5 ha väl platsa in.


Under 2012 moderniseras vattensystemet i huset ordentligt med ny trycktank och nytt vattenfilter.


Gäststugan nere vid stranden fräschas upp och målas sedan vit med gråa hörnstolpar i Lilla Grönkullas typiska stil.


Hösten 2012 börjar Klas jobba som CFO på Telgekoncernen i Södertälje och får betydligt närmare till Lilla Grönkulla.


2013


Den 1 juli 2013 dör Klas faster Ingrid “Ninni” Liljegren i en ålder av 89 år. Ninni har varit väldigt viktig i uppbyggnaden av Lilla Grönkulla och stöttat projektet aktivt hela tiden. Ingrid har bland annat bidragit med väldigt mycket av den äldre, tidstypiska, inredningen.


Under sensommaren och hösten 2013 görs den stora investeringen i bergvärme som kommer att spara in runt fem kubikmeter olja per år och kraftigt minska våra koldioxidutsläpp. Det är Åseda Värme som monterar en Thermia Diplomat Optimum G3 Duo på 17 kW nere i källaren. Vi passar samtidigt på att med hjälp av Hjalmar Olssons Elbyrå dra om elinstallationen i hela källaren till en ny elcentral med egen matning. Även gräsmattan läggs om ordentligt med mycket ny jord ovanpå borrhålen.


Den 30 september fyller Klas 50 år. Firandet sker nere i Berlin och sedan även med en mindre fest hemma på Lilla Grönkulla helgen efter.


Den 4 oktober har vi förmånen att få köpa till de sista fyra fastigheterna runt Lilla Grönkulla som Ingemar Olsson och hans familj behållit sedan 80-talet. Det är fastigheterna Grönkulla 1:9 och 1:16 nere vid stranden som både har ett litet fritidshus (den sk “Badboden”) och dessutom fiskerätt i Flaten mfl sjöars fiskevårdsområde. Det är dessutom de båda skogsfastigheterna längs vägen bort mot järnvägen, Botesgård 1:5  och 1:9.


2014


Den mycket milda vintern gör att det inte går att komma fram med skogsmaskinerna som planerat utan vi får skjuta upp gallringen av de nya fastigheterna till nästa vinter. Ove gör istället en enorm insats och röjer upp det komplett igenvuxna och skräpiga området runt den gamla badboden nere mellan stranden och Olas stuga.


Elisabeth firar den 22 juni 75 år.


Sommaren 2014 är helt fantastisk med långa varma perioder. VId årets slut visar det sig att årets genomsnittstemperatur är det varmaste Sverige haft ända sedan mätningarna startade.


Elförbrukningen på Lilla Grönkulla hamnar efter första året med bergvärmen på ca 18.000 kWh vilket är riktigt, riktigt bra. Vi hade redan tidigare en hög elförbrukning eftersom vi körde varmvattnet på el hela sommaren och ibland en bit in på hösten (istället för oljan) så vår besparing är betydligt bättre än kalkylen!  


2015


Återigen en mycket mild vinter så gallringen skjuts återigen fram.


Under våren läggs mycket tid på Flaten & Gårdveda fiber där Klas är mycket aktiv i starten av projektet och under den intensiva jakten på att samla ihop alla intresserade under våren. Föreningen bildades vid ett stormöte här på Lilla Grönkulla i november 2014.


Den 27 juni gifter sig Klas och Constanze. Bröllop i Järeda Kyrka och festen hemma på Lilla Grönkulla.


Den 1 juli börjar Klas jobba i Berlin igen. Den här gången som COO på Grundgrün Energie GmbH som är en spännande start-up med fokus på vind- och solenergi samt digitaliseringen av energimarknaden.


I slutet av året görs äntligen den länge eftersatta gallringen på de nya fastigheterna som vi köpte till hösten 2013. Eftersom ingenting gjorts sedan 1970 eller 80-talet är det rätt mycket fullvuxna träd som måste tas om hand så det blir nästan som en slutavverkning. Vindfällena från den stora stormen Egon i vintras (11 januari) tar vi hand om samtidigt.


2016


Den 18 april börjar Klas som VD på Modity Energy Trading i Lund och flyttar hem till Sverige igen.


Försommaren blir extremt torr och sjön har rekordlågt vatten i slutet av juli-början på augusti. En fantastiskt varm och skön sommar. Värmen fortsätter sedan hela hösten.


Dackarna gör efter en svag säsongsinledning en fantastisk upphämtning som kulminerar i slutspel, SM-final och SM-silver.


Efter en sommar i gårdshuset hos Claes och Milla Wimmerstedt bakom check-inn b&b flyttar Klas i slutet av juli till en lägenhet på Sankt Petri Kyrkogata, mitt emot Ekska huset i centrala Lund.


Under hösten gör E.On stora arbeten i området och gräver ner nästan all högspänningsledning. Fiberföreningen lyckas i samarbete med kommunen få till samförläggning av fiberrören på hela sträckan. Carl-Ola Cademark håller förtjänstfullt ihop projektet för föreningen och ser till att allt blir rätt.


Constanze tar det stora steget coh flyttar från Tyskland till Sverige och Lund i början av december. Klas och Constanze behåller lägenheten i Berlin men det blir ändå ett stort flyttlass via Berlin till både Lund och Lilla Grönkulla när lägenheten i Cottbus avvecklas.


2017


Den 9 februari fyllde Ove 80 år! Det firades både i Värnamo och med stor familjefest här på Lilla Grönkulla.


Under vintern fortsätter E.On jobbet i området. Här på Lilla Grönkulla byggs en mindre transformatorbyggnad nere på andra sidan landsvägen och alla gamla högspännningsledningar plockas bort. Även lågspänningen in till huset grävs ner och vi får samtidigt fiberslangen klar ända in till huset.


Lilla Grönkulla får i maj en ordentlig larmanläggning som håller koll även på garaget. Förutom brand och inbrott har vi nu koll på el, internet, värme, fukt, belysning och till och med mössen. Ett antal kameror gör att vi också kan hålla lite koll när vi inte är på plats.


Den 1 juni börjar Constanze som sektionschef på Arbetsförmedlingen i Helsingborg. En extremt snabb etablering efter bara 6 månader i Sverige.


Sommaren 2017 hade vi tioårsjubileum här på Lilla Grönkulla. Tillträdet var formellt den 25 juni 2007 och Elisabeth flyttade hit strax efter.


Den 1 juli inför ÖSK en ny sophantering med källsortering i två fyrfacks-tunnor under titeln “Snåland”. Stort tema med entrepenören Reno Norden under året med både leveransproblem och en konkurs.


På hösten är Klas tillbaka som ordförande i fiberföreningen. Telia och deras nätbolag Skanova satsar på att bygga i föreningens område under 2018 som etapp 1 i sin landsbygdssatsning i kommunen. Projekteringen startas.


I december kom beskedet från Trafikverket att det kommer att sättas upp två fartkameror på vägen Målilla-Virserum i samband med att hastigheten sänks från 90 till 80 km/h. Kamerorna beräknas komma på plats under 2019 och den ena kameran hamnar här “vid Grönkulla i höjd med Melsjön”.


2018


Året börjar med riktigt högt vatten i Melsjön efter en regnig höst. Sedan blev det lite vinter i januari-februari också med både några decimeter snö och ner mot -15 grader. Vintern fortsätter i mars med mycket snö och hela -20 som lägst en morgon.


Klas och Constanze flyttar i slutet av maj ut från Lund till Kävlinge. Ett funkishus från 1939 nere vid ån blir, efter ett otal flyttar de senaste åren i både Tyskland och Sverige, en stabil vardagsbas för livet i Skåne. Kävlinge är en välskött kommun med Sveriges näst lägsta kommunalskatt (29,20%) att jämföra med Lund (31,93) och Hultsfred (33,28). Centrala Kävlinge ligger ungefär en mil norr om Lund och tåget in tar 8 minuter.

 

Sommaren blir rekordvarm och extremt torr. Det börjar redan i maj med temparaturer upp emot och över 30 grader! Rekordvärmen fortsätter sedan hela juni-juli och långt in i augusti. Det skapar stora problem både för jordbruket och med allvarliga skogsbränder runt om i Sverige. 


I mitten av juli får Lilla Grönkulla en ny avloppsanläggning. Den gamla brunnen dömdes ut av kommunen vid den stora inventeringen sommaren 2015 och är nu ersatt med en ordentlig klassisk trekammarbrunn med infiltration.


Inför semestern drar vi in internet nere i Strandstugan. Då det är 150 meter ner genom skog, oländig terräng och över smalspåret görs det med en enkel radiolänk som skapar en virtuell “Ethernetkabel” på 300 Mbit/s från Lilla Grönkulla ner till Strandstugan. Nu väntar vi bara på fibern... 


I augusti flyttar Elisabeth och Ove till en lägenhet inne i Målilla efter mer än 10 år på Lilla Grönkulla. Det dagliga ansvaret har blivit för tungt med åldern och de båda väljer nu att planera för framtiden medan man har orken kvar. Det är en epok som slutar här på Liilla Grönkulla. De båda har tillsammans med mycket kärlek skapat en väldigt stor del av det som finns här idag.


I september blir Constanze chef för Arbetsförmedlingen Skåne Nord-Mitt som ansvarar för området Hässleholm, Eslöv, Höör, Hörby och Osby kommuner. Det är ett område med drygt 130.000 invånare.


Dackarna gör en spännande säsong med legenden Greg Hankock som komplement till VM-tvåan Patryk Dudek och VM-fyran Maciej Janowski. Nya lagledaren Peter “PK” Karlsson får till en spännande trupp där både nyförvärvet Oliver Berntzon och lokala junioren Joel Kling får sina riktiga genombrott under året. Dackarna vinner grundserien klart men får nöja sig med silver efter en olycklig skada på Patryk Dudek i första semifinalen.


Oktoberrekord i Målilla den 13:e med 24 grader och varmast i hela Sverige, bara en halv grad ifrån det svenska rekordet för oktober som Oskarshamn har från oktober 1995. Väderrekorden fortsatte med att Målilla slog det nästan 60 år gamla svenska värmerekordet för den 17 oktober från 1949 när det officiellt blev hela 21,4 grader. Efter det vände det snabbt till runt nollan och snöväder bara 10 dagar senare..


Constanze utses i november till chef för Arbetsförmedlingen Kronoberg i den nya organisationen från den 1 juli 2019. Enheten är en sammanslagning av Växjöenheten med Ljungby, Älmhult och Markaryd som tidigare varit kopplade till Värnamo. Nu läggs alla 8 kommunerna i länet ihop till en enda större enhet som täcker totalt ca 200.000 invånare. Enheten kopplas till region Syd med huvudkontor i Malmö och hör till det centrala verksamhetsområdet arbetssökande. 


På jobbet har Klas ett rekordår med Modity och det fantastiska gänget där. Många nya spännande kunder, exempelvis Telge Energi. Omsättningen “fördubblas” upp till 4,9 miljarder för 2018 och med de nya kunderna ser det ut att bli uppemot 7 miljarder för 2019.


2019


Under vintern görs en del mindre plåtjobb för att ordna ventilationen både uppe på vinden och i badrummet på övervåningen. I samband med det får elinstallationen i badrummet också en översyn.


Efter att ha fått ventilationen på plats på vinden isoleras hela vinden/taket på Lilla Grönkulla om i februari. Den gamla sågspånsisoleringen röjs ut och ersätts med ett annat naturmaterial, cellulosa. Samtidigt rensar man ut ordentligt på vinden och monterar bland annat ner den gamla vattentanken som stått kvar tom där uppe sedan vattensystemet moderniserades 2012.


Constanze blir ombedd att ta över som chef för Arbetsförmedlingen i Växjö redan den 1 april och leda övergången till den nya organisationen. Det är turbulenta tider på Arbetsförmedlingen som efter januariöverenskommelsen varslat ca 4500 anställda i hela landet (ungefär en tredjedel av personalen) och samtidigt är mitt inne i en stor omställning av verksamheten för framtiden. Det planeras även för ungefär en halvering av kontorsnätet.


I början av maj är Lilla Grönkulla med i Vimmerby Tidnings “hus och hem”- bilaga med ett stort reportage.


Den 22 juni fyller Elisabeth 80 år. Firandet sker en vecka senare här på Lilla Grönkullla.


Den 1 juli blir Constanze chef för Arbetsförmedlingen Kronoberg när den nya organisationen träder i kraft. En liten källaretta i en villa vid Katedralskolan får fungera som övernattningslägenhet för veckorna i Växjö.


Under sommaren målas fönstren mot sjön om. Der är nu 10 år sedan alla de gamla fina fönstren från 1910 räddades efter många år av förfall. Den här gången räcker det att ta sjösidan mot söder, de andra klarar sig några år till. Målning med riktig linoljefärg och nytt kitt i gammal stil.


Den 1 augusti hämtar Klas ut en Tesla 3 och Lilla Grönkulla får samtidigt en egen laddstation. Det är en elbil med 560 km räckvidd (WLTP), noll till hudra på 4,6 sekunder, fyrhjulsdrift och en väldigt bra autopilot baserad på Teslas självkörande teknik. Enligt flera tester inte bara den bästa elbilen utan den bästa bilen man kan köpa just nu. Hållbarhet är extremt viktigt för både Klas och Modity så bilen är ett logiskt steg. Tanken är att den ska göra resorna till Lilla Grönkulla utsläppsfria framöver och vi kan även rätt enkelt ladda om och nå vidare upp till Stockholm härifrån. 


Dackarna satsar inför säsongen på att behålla hela topptrion med Dudek, Janowski och Greg Hankock. Man behåller även Oliver Berntzon och fjolårets stjärnskott Joel Kling. Dessutom förstärker man med Jacob Thorsell och på upptaktsmötet för elitserien räknar alla med att Dackarna ska vara ett av de absoluta topplagen den här säsongen. Redan innan säsongstarten vänds allt upp och ned när man tappar ledargestalterna Greg Hankock (personliga skäl) och Maciej Janowski (nyckelbensbrott).


Säsongen lyfter igen för Dackarna när man i första transferfönstret får in

Piotr Pawlicki och också Janowski kommer tillbaka. Nyförvärvet Jacob Thorsell vinner i slutet av juli oväntat SM och får wildcardet till SGP i Målilla. Kampen om segern i grundserien står nu mellan Smålandslagen Dackarna, Västervik och Vetlanda.


2020


I slutet av februari 2019 bekräftade Telia via mail att man kommer att bygga fiber i Flaten och Gårdveda, men tyvärr inte förrän 2020. Satsningen baseras på samförläggningen som fiberföreningen (läs Carl-Ola) fick till ihop med kommunen i samband med att E.On grävde ner elnätet här i området 2016-17 och det stora engagemanget som fiberföreningen (läs Martina) lagt på att samla ihop oss intresserade ända sedan hösten 2014.